Privacy

Jouw privacy

Je kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie je bent of enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van je nodig hebben om bijvoorbeeld met jou te corresponderen of een inschrijving te verwezenlijken. Alle persoonsgegevens van onze cursisten worden door Stichting MOZ-Art, muziekonderwijs Zuidplas, opgeslagen in onze cursusadministratie. MOZ-Art verwerkt deze gegevens ten behoeve van aanmeldingen voor cursussen, om cursisten te informeren over hun cursus en hen informatie over een nieuw cursusprogramma toe te sturen. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Tevens kun je op ieder moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. Overeenkomstig met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de wijze waarop de gegevens gebruikt worden en door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgelegd in het privacy statement hieronder. 

Privacy statement

MOZ-Art, Muziekonderwijs Zuidplas, volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het inschrijven voor een cursus. 

MOZ-Art maakt tijdens openbare evenementen regelmatig foto’s en filmpjes voor publiciteitsdoeleinden. Per evenement zal dat worden aangekondigd en gevraagd worden of er bezwaar is tegen publicatie

 • MOZ-Art beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
 • MOZ-Art beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;
 • MOZ-Art verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras/etniciteit/politieke opvattingen/ levensbeschouwelijke overtuiging/lidmaatschap vakbond/ genetische gegevens/biometrische gegevens/seksuele geaardheid/ strafrechtelijke gegevens);
 • MOZ-Art gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • MOZ-Art bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • MOZ-Art geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
 • MOZ-Art geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;
 • MOZ-Art heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
 • MOZ-Art vraagt je voorafgaande toestemming bij subverwerking van jouw gegevens;
 • De website van MOZ-Art heeft een SSL-certificaat en is afgesloten;
 • De accounts op de computers van het ondersteunend personeel zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • MOZ-Art hanteert een rechtenstructuur, waarbij de rechten passen bij de functie, met speciale rechten tot het inzien of wijzigen van persoonsgegevens;
 • MOZ-Art maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer.