Organisatie

MOZ-Art organigramIn het proces om te komen tot Stichting MOZ-Art (muziekonderwijs Zuidplas, september 2012) is besloten om een ander aansturingsmodel voor de "nieuwe" stichting te kiezen. Gekozen is voor een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder die zich laat bijstaan door een kernteam, bestaande uit medewerkers van de stichting belast met specifieke verantwoordelijkheden op organisatorisch en/of beleidsuitvoerend gebied binnen het werkterrein van de stichting.