Raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. John M.D Koster - Voorzitter
  • Mr. Maarten W.A.M. van Kempen - Vice-Voorzitter
  • Ing. Jos Kroon - Lid
  • Eric Vermaak - Lid

De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functies onbezoldigd. De diecteur-bestuurder Bastienne Prins is benoemd als toegevoegd secretaris van de Raad van Toezicht. De directeur wordt betaald conform de CAO Kunsteducatie schaal 12. Dit is vastgesteld door de Raad van Toezicht. 

De statuten van de Stichting kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2012 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2013 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2014 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2015 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2016 kunt u hier downloaden.

De Jaarrekening 2017 kunt u hier downloaden.

Stichting MOZ-Art, muziekonderwijs heeft een ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s (zoals Stichting MOZ-Art) geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.