ANBI Status

Stichting MOZ-Art, muziekonderwijs heeft een ANBI status. Voor donateurs van culturele ANBI’s (zoals Stichting MOZ-Art) geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.