Privacy Statement

MOZ-Art, muziekonderwijs Zuidplas, volgt de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en is verwerkingsverantwoordelijke. De directeur van MOZ-Art zal periodiek risico’s onderzoeken en tegenmaatregelingen treffen. De verwerking van jouw gegevens worden geaccordeerd door het aanvinken van de akkoordverklaring bij het aanmelden voor een cursus. MOZ-Art, muziekonderwijs Zuidplas vraagt bij het aanmelden tevens om toestemming voor het sturen van extra berichten voor marketingdoeleinden en het gebruik van beeldmateriaal opgenomen tijdens onze lessen en activiteiten. Deze kunnen eventueel gebruikt worden voor pr doeleinden.

 • MOZ-Art beschermt jouw persoonsgegevens en privacy;
 • Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld;
 • MOZ-Art beheert jouw gegevens voor de cursusadministratie;
 • MOZ-Art verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens (ras /etniciteit/ politieke opvattingen / levensbeschouwelijke overtuiging / lidmaatschap vakbond / genetische gegevens / biometrische gegevens / seksuele geaardheid / strafrechtelijke gegevens);
 • MOZ-Art gebruikt enkel gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • MOZ-Art bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk;
 • MOZ-Art geeft je recht op inzage van jouw personeelsgegevens;
 • MOZ-Art geeft je recht op correctie, verwijdering of beperking verwerking;
 • MOZ-Art heeft een meldingsplicht bij een datalek en informeert je in voorkomende gevallen;
 • MOZ-Art vraagt je voorafgaande toestemming bij subverwerking van jouw gegevens;
 • De website van MOZ-Art heeft een SSL-certificaat en is afgesloten;
 • De accounts op de computers van het ondersteunend personeel zijn afgesloten met een gebruikersnaam en wachtwoord;
 • MOZ-Art hanteert een rechtenstructuur, waarbij de rechten passen bij de functie, met speciale rechten tot het inzien of wijzigen van persoonsgegevens;
 • MOZ-Art maakt gebruik van beveiligd e-mailverkeer.