Lesgelden

  • Leerlingen van buiten de gemeente Zuidplas betalen een buitengemeentetoeslag van 25%.
  • De verenigingen KndA uit Moordrecht en van DKT uit Zevenhuizen ontvangen voor leden die bij MOZ-Art instrumentale lessen volgen voor het cursusjaar 2018-2019 25% korting op het lesgeld.