Kortingen

  • Lesgeldreductie. Voor inwoners van de gemeente Zuidplas met een laag inkomen bestaat een aantal gemeentelijke regelingen om extra geld te ontvangen voor bijv. het lidmaatschap van een vereniging. Informatie is verkrijgbaar bij de balie van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente.
  • Rotterdampas. Leerlingen met een Rotterdampas kunnen eenmaal per jaar een korting krijgen van € 25,- op het volgen van een cursus boven de € 100,-.

  • Gezinskorting. Indien meer leerlingen (tot 21 jaar) uit één gezin afkomstig zijn, wordt voor het tweede kind en de volgende kinderen 10 % gezinskorting op de lesgelden toegekend. Deze korting geldt alleen voor jaarcursussen.

  • Korting op samenspelgroepen. Deze korting geldt alleen voor leerlingen van  MOZ-Art die naast het deelnemen aan samenspelgroepen en/of theorielessen ook instrumentale of vocale lessen volgen.