Spelen met Muziek

Joyce Bellefroid

docente

 

Spelen met Muziek

Voor kinderen uit de jongste groepen van de basisschool worden eveneens korte cursussen gegeven. De kinderen volgen deze lessen zelfstandig, d.w.z. zonder begeleidende volwassene. De cursussen sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen uit deze groepen zich bevinden, en zijn een goede voorbereiding op de lessen Spelenderwijs een instrument of de cursus Kies je instrument.

Elke cursus omvat 8 lessen, waarin het spelenderwijs beleven van muzikale componenten (vlug/ langzaam, hoog/laag etc.) centraal staat. Dit gebeurt d.m.v. zingen, bewegingsexpressie en het spelen op diverse slagwerkinstrumenten.

 

Doelgroep: 5-6 jaar (groep 1,2,3)
Docente: Joyce Bellefroid
Korte cursus: 8 lessen
Tarief (2020 - 2021):  € 90,=
Lesdagen/lestijden:

woensdag 13.30 – 14.15 uur

start najaar: 23 september 2020
start winter: 20 januari 2021
start voorjaar: 14 april 2021