Home

Welkom

Op deze site vindt u het aanbod van Stichting MOZ-Art voor het cursusjaar 2019/2020.

 

 

De stichting heeft de klinkende naam MOZ-Art, een knipoog naar de beroemde componist Mozart. Dat wil echter beslist niet zeggen dat er alleen les in klassieke muziek gegeven wordt.

MOZ staat voor Muziek Onderwijs Zuidplas. De toevoeging Art geeft aan dat MOZ-Art een dynamische instelling wil zijn en ook verbindingen wil aangaan met andere muzen.

De stichting heeft ten doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de muziekcultuur in de gemeente Zuidplas in het bijzonder het geven van muziekonderwijs aan inwoners van de gemeente Zuidplas waaronder leden van muziekverenigingen in deze gemeente. Daar waar mogelijk worden de muzieklessen, m.n. voor de jeugd, in de dorpskernen aangeboden.

De muziekopleidingen van de muziekverenigingen Kunst na de Arbeid (Moordrecht) en De Kleine Trompetter (Zevenhuizen) worden door MOZ-Art verzorgd.